Herrie

Ik ben niet zo’n luidruchtig persoon. De luidrucht is mij stelselmatig afgeleerd in mijn jeugd. Op mijn tenen de trap op, en zachtjes met de deuren. Het nadeel ervan is wel dat je je ergert aan mensen die als een olifant de trap op lopen of een deur dicht smijten met een rotklap. Of aan mensen die keihard praten als je zit te werken. Mijn collega (lekker onbekommerd roddelen hier) belt altijd met het doveninstituut. Als zij aan de telefoon zit, kan ik mijn eigen gedachten niet meer verstaan. Het irriteert me mateloos, want ik word ook een dagje ouder. Waarom doen ze dat, die hardpraters? Het zijn ook altijd gesprekken van niks. Ze zeggen tien keer hetzelfde en ze praten met een zakelijk accent. Zo praten ze normaal nooit. En in elk gesprek hoor je dezelfde one-liners. Waarom regelen ze hun zaakjes niet via e-mail? Toch veel handiger als je steeds dezelfde dingen zegt? Een kwestie van knippen en plakken lijkt me. Veel geschreeuw en weinig wol is niet zomaar een gezegde hoor. Ik weet zeker dat er een causaal verband is tussen iemands intelligentie en zijn luidruchtigheid.