Tamar en Johannes.

Wat was Pasen ook alweer precies? Met Pasen vieren we, nou ja, sommige mensen vieren het nog maar, dat Christus is opgestaan uit de dood. God had zijn eniggeboren zoon gegeven om onze zonden te vergeven. Ik begrijp het allemaal niet zo goed, maar dat is de boodschap van Pasen. Veel mensen zien God intussen als een verzinsel van mensen, maar zoals Herman Finkers al eens opmerkte: ik heb dit gedicht verzonnen, toch bestaat het.

Het geloof is iets moeilijks en persoonlijks. Historici zijn het er over het algemeen wel eens over het hebben bestaan van Jezus, maar uiteraard niet over de verhalen uit de bijbel, die ook wel enigszins vreemd overkomen. Ik stel aan mezelf nooit vragen over de bijbel want wat is moelijk aan over water lopen als je tenminste gelooft dat God almachtig is? En wat heeft het voor zin om wel in Jezus te geloven maar niet in de wonderen die hij verrichtte? Wetenschappelijk zijn ze niet te verklaren en dat is de reden dat veel mensen het geloof maar laten voor wat het is. Ik geloof, maar ik twijfel over de stelligheid waarmee je dat zou moeten doen.

Uit onverwachte hoek wordt er druk op mij uitgeoefend. Linda vindt dat het tijd wordt dat ik mijn kinderen iets ga bijbrengen over het Christelijk geloof. En waarom vindt ze dat? Omdat het haar nooit is bijgebracht en ze er ook werkelijk niets over weet. Ze weet niet eens wie de hoofrol had in het verhaal. En dat vindt ze een gebrek aan haar opvoeding. Goed, als iemand het kan weten, is zij het wel. Het is ook maar net waar je wieg komt te staan of je er iets van meekrijgt of niet.

Je hoort wel eens het argument dat kinderen op latere leeftijd zelf maar moeten beslissen of ze willen geloven of niet. Nou, dat zal ook zeker gebeuren. Ook al ben je streng gelovig opgevoed, dan beslis je dat op latere leeftijd ook zelf. Maar als je ze niks bijbrengt, dan komt er natuurlijk nooit een beslissing.

Gelovigen zijn niet beter of slechter dan ongelovigen. Onder de gelovigen zitten aanwinsten voor de mensheid, net als onder de ongelovigen. En onder de gelovigen zitten enorme eikels, net als onder de ongelovigen. Je wordt er niet een beter mens door, denk ik. Maar om de keuze te kunnen maken, moet je wel weten wat er zich tweeduizend jaar geleden al dan niet heeft afgespeeld.

Dat Jezus is gestorven voor onze zonden vind ik lastig te begrijpen. Het klinkt als een vrijbrief, maar dat gaat lijnrecht in tegen wat ik geloof. Ik neem het voor kennisgeving aan, en dat gaat weer lijnrecht in tegen het geloof. Ik blijf erbij, het geloof is iets moeilijks en het is zelfs een grote verantwoording om er mee om te gaan. Maar dat er iets van kennisoverdracht moet gebeuren naar Tamar en Johannes, ja, dat lijkt mij ook. Het zal me niet in dank worden afgenomen als ik het niet overdraag. Hun wieg stond immers niet voor niks waar hij stond.

Auteur: Mack

Mack is nu bijna vijftig en begon in 2004 met bloggen en volhardt tot nu toe. Kwam zelfs met de blogwet 2011 om tegenwicht te bieden aan de vele overlopers van weblog naar hypes zoals FB, Twitter en andere vluchtige en oppervlakkige zelfbevlekking. Of hij in al die jaren wijzer is geworden, is de vraag. Hij denkt zelf van wel. Mocht u na het reageren zien dat uw reactie in afwachting is van moderatie, dan komt dat omdat ik dat noodgedwongen zo moest instellen. Een stalker. Als u een vaste reageerder bent met telkens dezelfde gegevens, (naam, e-mail) zult u er geen last van hebben, anders moet ik de reactie handmatig even toelaten. Sorry voor het ongemak.

37 gedachten over “Tamar en Johannes.”

 1. Wat is ‘geloof’ als het niet werkelijk voor ‘je’ leeft ? Dan zou je toch gewoon een ‘leer’ (iedere willekeurige religie of geen één) kunnen ‘aanhangen’ die je het meeste aanspreekt? Dat maakt dan toch geen enkel verschil?
  Wat heb je aan een verhaal van 2000 jaar geleden als het alleen maar geschiedenis is en niet echt verandering / verschil maakt in je eigen leven?

 2. Nou ja, al zou het niet eens om de te maken keuze gaan, en al leeft het niet voor je zoals Mellody hierbiven zegt, dan nog is het nuttig om iets te weten van de religies die in de maatschappij waarin je opgroeit spelen, en al helemaal van die die hier lange tijd de dominante religie is geweest.

 3. Mellody: het geloof is in mijn ogen geen wedstrijd wie het hardst gelooft. Een moslim vindt waarschijnlijk ook dat wij een willekeurig en nietszeggend geloof aanhangen.

  Laurent: ja, vind ik ook.

  Irene: misschien, maar ik weet daar niks van. Bovendien is dat mij ook nooit geleerd en ik weet van het bestaan af.

 4. Mack heeft het licht gezien!!!!

  Als je ze nou gewoon naar een christelijke school stuurt, kom jij er makkelijk vanaf 🙂
  hint hint hint

 5. Mijn ouders hebben inderdaad gekozen om mijzelf op latere leeftijd zelf een beslissing te laten nemen. Met als gevolg dat er door mij nooit gekozen is en ik een geweldig hiaat heb zien ontstaan en ook heb ervaren in mijn algemene ontwikkeling. Waardoor vaker de bepaalde betekenissen van muziekwerken of schilderstukken mij volledig zijn ontgaan. En dat heb ik vooral op latere leeftijd doodzonde gevonden.

 6. Kijk Rob, dat bedoelde ik nu precies. Zoiets kun je haast van tevoren aanvoelen, dat een jong volwassene dan niet meer kiest. En inderdaad, ook voor die betekenis die jij noemt, kan het prettig zijn er iets meer van te weten. Zo vraag ik me vaak af of hardrockers begrijpen wat er bedoeld wordt. Want als iets vol verwijzingen naar het geloof zit (afkerig misschien) dan is het de hardrock wel.

 7. Mellody: wat jij zegt ben ik het echt absoluut niet mee eens!! Wat ik lees bij jou is dat geschiedenis niet belangrijk is. Dus het is niet belangrijk dat jouw kinderen weten dat er 6 miljoen joden vergast zijn in de tweede wereldoorlog?? Ik wil dat onze kinderen weten waarom ze nu 2 dagen vrij hebben, en met kerst, en met Pinksteren. En als ze op latere leeftijd op een feestje zitten en er wordt een mop verteld over Jezus, en nog een paar mensen uit de bijbel, dat ze niet dom zitten te kijken waar het over gaat. Algemene kennis, dat is wat ik wil. En ik praat uit eigen ervaring. Altijd openbare scholen en een vader die het geloof belachelijk vond, heeft ervoor gezorgd dat ik het allemaal niet weet. En dat is slecht.
  Ik wil onze kinderen niet naar een Christelijke school omdat ik wil dat ze gaan geloven, maar omdat ze dan de verhalen kennen. Verhalen die ik niet geloof. Maar dat houdt niet in dat ik ze niet hoef te kennen.
  En Rob, jij verwoord precies hoe ik het ervaren heb. Je laat je kind ook geen keus als je er helemaal niks aan doet. En ze worden er niet slechter van.

  Dus Mack moet aan de bak!!! Want dat is toch echt geheel zijn taak!!

 8. Nou, waarom we twee dagen vrij hebben met Kerst is mij ook niet geheel duidelijk. Er wordt toch geen melding gemaakt van een overdreven lange bevalling?

 9. Die nadruk op de zonde is Noordwest-Europees en is er volgens mij pas sinds Luther ingeschoten. Daarvoor was men toch eerder ontspannen over die zonde, en in de Grieks-Orthodoxe kerk is dat nog zo.

 10. Ik voel me nog steeds ontspannen na de zonde.
  In het dorp waar ik opgegroeid ben, waren er drie basisscholen. Een rk meisjes- en jongensschool en een nederduits gereformeerd schooltje.
  Aangezien wij “niets” waren, dus heidenen, werden wij geweigerd bij de katholieken. Bij de gereformeerden mochten wij wel, want weer een paar leerlingen erbij. De Liemers was vroeger voor 98% katholiek.
  Daar is de religie bij ons wel ingestampt. Elke week beginnen met een vers van buiten leren. Zo’n eentje met zes coupletten. Daarna bijbellezing. En bij alles, echt alles werd het geloof bijgehaald. En thuis er weer afgehaald.
  Na vijf jaar mocht ik naar Arnhem. Naar een openbare school.
  En als je toch de verhalen wilt vertellen, neem dan ook de Kruistochten even mee.

 11. Ik vraag me af waar die kinderbijbel gebleven is die ik jullie een paar jaar geleden gegeven heb. Dat was een mooi verhalen boek in begrijpelijke taal voor Hans.

 12. @Tineke: ik vraag me dat niet af. Die ligt in zijn kast. Dat is inderdaad wel een goed idee.
  @Fien: de kruistochten hebben toch niets te maken met de leer? Want anders moet ik ze ook gaan vertellen over het misbruik in de katholieke kerk enzo? Dat zijn menselijke misdragingen en hebben niet met het geloof te maken. Ik heb het niet door Jezus verkondigd zien worden in elk geval. Of denk je dat het er een gevolg van is? Als het geloof er niet was voerden de mensen wel oorlog over het weer of iets dergelijks.

 13. Haha, over het weer ja, of voetbaloorlogen. Die kruistochten krijgen ze vanzelf mee als ze Thea Beckman gaan lezen. Daarna wordt het weer verwarrend, als Sinterklaas niet blijkt te bestaan, maar dat wordt weer rechtgetrokken met Harry Potter.

 14. Zulke felle tegen reacties had ik wel verwacht. Direkt in de verdediging. Ik weet wel hoe jullie er over denken, daar ging het mij dus ook niet om. Ik bedoelde de vraag echt gewoon zoals ik hem stelde. In de zin van, WAAROM? Ik vind Irenes reactie daardoor logischer.
  Dat ik anders in het geloof sta weten jullie, die mening kom ik hier ook niet steeds neerzetten, daar heb ik mijn eigen blog voor 😉 Mijn reactie komt wel voort vanuit die beleving… Ik bedoel; natuurlijk vind ik het belangrijk dat de kinderen geschiedenis kennen, WOII, de Jodenvervolging (waar overigens vanuit Bijbels perspectief een heleboel terug te voeren is, maar dat terzijde), maar ik zou niet willen/kunnen geloven in God als de verhalen alleen maar mooie verhalen waren en ik niet werkelijk zou ervaren dat God leeft en ook in mijn leven werkelijkheid is. Dàn zou ik het niet belangrijk vinden dat de kinderen de verhalen kenden, vandaar die vraag. Maar goed, ik ga niet verder in discussie , dat heeft geen enkele zin en was mijn bedoeling ook niet. Ik vind het wel mooi dat jullie het belangrijk vinden dat de kinderen ook Bijbelverhalen kennen.

 15. @Mellody: Ik denk er heel anders over dan Linda. Ik vraag mij af of je dat ook in de gaten hebt. Zoals ik geloof vind ik het prima, hoe het verder voor iemand leeft is voor een ander lastig te bepalen. Matteüs 23: 1-39. 😉 Want ik neem aan dat jij het ook niet eens bent met de orthodox gereformeerde Staphorster die jou op zijn beurt ook maar lichtzinnig vindt omgaan met het geloof.

  Het “waarom” waarom je vraagt staat toch duidelijk in het logje. Daarom werd het meer opgevat als kritiek van jouw kant, dan als een vraag. Maar verder vind ik je een aanwinst. Dat dat wel even duidelijk is.

 16. Wat ik wel makkelijk vind bij het rk geloof is dat er duidelijke richtingen zijn. rk, grieks orthodox en anglicaans.
  Dan het protestantisme. Ik ben de tel kwijt. Vroeger zeiden we hervormd en gereformeerd, maar dat is al achterhaald geloof ik.
  In elk geval zat ik op een nederduits gereformeerde school. En ik weet nu nog niet wat dat precies inhield. Wat het anders was dan gewoon gereformeerd, of vrijgemaakt gereformeerd enz.
  En aan de reacties kun je zien dat het een regenachtig pasen is.

 17. Mijn vader heeft het christendom en de bijbel bestudeerd en besloot toen dan hij atheïst was. Mijn zusje en ik werden nog gedoopt (hervormd), de jongste twee kinderen niet. Mijn lagere school was een christelijke. Hier zou men misschien zeggen: school met de bijbel. Poepchristelijk dus, maar er was geen keuze want het was in Zuid Afrika en iets anders was er niet. Dit betekende bidden voor de les, bijbel lezen, preken aanhoren, enzovoort.  Het gevolg van dit alles was dat ik me schuldig voelde dat ik niet naar de kerk ging, tegenover mijn vriendinnnen, maar vooral voelde ik me een buitenbeentje. Later toen we in het goddeloze Delfzijl gingen wonen en ik ook wat meer ging nadenken, besloot ik dat er geen god kon bestaan, dat het allemaal flauwekul was. Nu geloof ik niet in een oppermachtig wezen dat alles heeft doen ontstaan. Ik geloof wel dat er veel meer is dan wij kunnen bedenken met onze beperkingen. En ik geloof in alles wat ik kan zien, voelen, proeven, of waarvan het bestaan wordt bewezen. (ik typ hier iets op de bank met de kat op schoot, die als kussentje dient voor m’n iPad, en druk straks op Plaatsen en dan kan iedereen het lezen, terwijl ik geen idee heb hoe dat kan, maar dat er geen god is die daarvoor zorgt weet ik welhaast zeker). 

  Mijn kinderen hebben korte tijd op een christelijke school gezeten. Dat nadat ze op een openbare vlak in de buurt hadden gezeten. Daar leerden ze meer van de andere kinderen wiens ouders het niet zo nauw namen met de opvoeding, dan van de juffrouw. Dus de gedachte om ze naar een christelijke school te sturen kwam voort uit het idee dat daar wel wat meer discipline en regels zouden zijn. Dat was zo. Maar alles, maar dan ook alles was verweven met god en Jezus. Verhaaltjes waren altijd bijbelverhaaltjes, kleurplaten waren platen van Jezus aan het kruis, er werd gebeden en ga zo maar door. nadat ik daar een middag mocht meekijken en zowat kokhalzend wegging, besloot ik dat het roer weer om moest, en nu maar direct goed, en ze gingen tot het eind van hun lagere schooltijd naar de Montessorischool. 

  Ik zou mijn kind dus nooit meer op een school zetten waar vanuit een bepaalde leer of geloof wordt onderwezen. Ik wil mijn kinderen niet indoctrineren. En ik wil zeker niet dat een school dat voor mij doet. Ik denk dat ze heel goed op volwassen leeftijd zelf kunnen bedenken wat ze willen geloven en wat niet. Ze zijn inmiddels volwassen en wat ze nu geloven of niet weet ik niet. Vind ik ook niet interessant. Wat ik wel wil is dat ze fatsoenlijk in het leven staan. Iets voor een ander overhebben en eerlijk zijn. Daarvoor hoeven ze niet naar de kerk te gaan of in de bijbel te lezen. Ik heb liever dat ze zelf denken en zich niet ophangen aan een geloof, een drug of een andere verslaving. Geloven in .. whatever, is een afleggen van een verantwoordelijkheid. De dominee, priester, bijbel .. zegt het, dus is het zo. Niet dus. Zelf nadenken over het leven, over de mensen om ons heen, zelf keuzes maken. Dat is waar het om gaat. 

  Ik denk dat je Hans en Tammar beter naar een Vrije School of Montessorischool kunt sturen en hun algemene kennis en ontwikkeling wat uitbreiden door ze bijbellesjes of lesjes in godsdiensten (er zijn er meer) na schooltijd laten volgen. Net zoals je ze ook naar muziekles stuurt met hetzelfde doel, en niet meteen naar een muziekschool stuurt (als die zouden bestaan). 

 18. Ja, dat laatste was ook mijn idee. Ik ben ook een beetje bang voor het erin rammen van het geloof op een Christelijke school. Ik heb zelf op Katholieke, openbare en Protestante scholen gezeten, het ligt vooral aan welke leraar je hebt. Wij kregen godsdienst van een pater, maar we kregen ook dagopeningen van leraren, die vond ik veel enger. Ik kreeg ongevraagd bij(bel)les van onze melkboer, die mij zat te vertellen dat hij was gaan twijfelen aan zijn geloof maar daarna weer gered was en dat hij huilend gebeden had en dergelijke…ik voel me daar toch een beetje ongemakkelijk bij. Ik was blij dat er dan weer iemand de SRV wagen in kwam en zei: hee ouwe kroonkurk, heb je nog vruchtenyoghurt met erotisch fruit?

 19. Mellody: het is niet mijn bedoeling je aan te vallen en ben er eigenlijk een beetje verbaast over (je standpunt). Ik begrijp dat het voor jou meer is en daar heb ik respect voor, maar voor mij is het niets anders dan algemene kennis. En de gelovigen hebben niet het alleenrecht toch?? Maar het blijft geschiedenis, en iets waar veel mensen in geloven, dus wel zo handig als je kinderen er wat vanaf weten 😉

 20. Margo: de schoolkeuze is voor iedereen anders. Ik vind juist wel dat de kinderen naar een school moeten waar ze dat meekrijgen. Waarom? Omdat het hier in Vaassen leeft. Van mij zullen ze het niet meekrijgen, en van Mack blijkbaar ook niet. Ik kan heel goed duidelijk maken aan de kinderen dat het iets is wat sommige mensen geloven.
  Ik ben er alleen juist van overtuigd dat het goed is om het op jonge leeftijd mee te krijgen. Daar komt nog bij dat wij niet in het goddeloze Duiven wonen, waar ik er niet mee geconfronteerd werd. Zij komen het hier overal tegen. Ze worden er niet slechter van.
  En daar komt bij dat de meeste op de school die ik voor ogen heb, niet geloven. De school is niet zoals jij ‘m omschrijft. Het klopt dat de kans erin zit dat Tammar over een jaar thuis komt met liedjes over Jezus. Ik zou daar alleen maar om kunnen lachen (zonder dat te laten merken). Vrije wil kan je op veel manieren uitleggen. Laat ze het maar leren, dan weten ze wat het is. De kans is toch uitermate klein dat ze gaan geloven gezien het nest waar ze uit komen. Maar dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik iets gedaan heb aan het gevoel dat ik altijd iets gemist heb.

 21. Net alle reacties even gelezen. Aangezien mijn kinderen continu naar de (rk) kerk willen als er iets te doen valt (palmpasen, doperijen, communniedingen) ga ik maar braaf mee. Mijn man zet geen voet meer in de kerk en ik heb er, net als Linda, veel te weinig van mee gekregen en dus zit ik telkens in een vrij nieuwsgierige toestand in de kerk.
  Maar wat mij elke keer weer opvalt, en juist omdat ik graag zou willen weten hoe het allemaal gegaan is vroeger (volgens de bijbel dan) en hoe de gelovige mens in de praktijk gelooft, is dat het mij zo sprookjesachtig aandoet. Is de bijbel niet symbolisch bedoelt? Ik bedoel, dat Judas hem verraden heeft: oké, maar dat van die drie keer kraaien van de haan en dan zou volgens voorspelling Petrus Jezus verloochend hebben (ja, ik heb wat opgestoken!), hoe kun je dat nou letterlijk nemen? (zonder neerbuigend te willen klinken)
  Tot voor kort dacht ik echt dat men de verhalen symbolisch opvatten, maar blijkbaar is het juist letterlijk. Hoe kan ik mijn kinderen dat bijbrengen (als niet-gelovige die ook wat wil overdragen, precies wat Rob en Linda zeggen) als ik verhalen van over water lopen enzo moet gaan vertellen? “Maar mama, dat kan toch helemaal niet?”

 22. Geloof jij het Eva?? Nee toch?? Nou dan. Dan kan je zeggen wat ik zou zeggen: nee, je zou denken dat dat niet kan maar er zijn mensen die erin/het geloven. En Pippi Langkous kan in het echt toch ook niet zo HEUL sterk zijn?? 😉
  Of je moet willen dat ze daadwerkelijk gaan geloven, dan mag jij het gaan uitleggen… (ik heb daar een buuf voor… :-))

 23. Ja eh, ik heb gewoon op heel veel dingen geen antwoord omdat ik het a) niet weet en b) zelf ook niet geloof. Ik zoek dus eigenlijk iemand die het hele concept geloven (met alle geloven erin verwerkt) aan die van mij uit kan leggen op een onafhankelijke, neutrale manier. Iemand? 😉

 24. Heks, heiden, ketter… ach, dat was ik in de Middeleeuwen ook al, en ik heb het iedere keer weer overleefd, heb de hel nooit gezien.

Zegt u het maar

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s