Waarschuwing voor de scheepvaart

Vandaag liep ik 11,8 kilometer met de hond, bijna 18000 stappen in twee uur en een kwartier. Ik kwam onverwacht uit in Vierhouten, en toen moest ik nog vier kilometer terug naar de auto. De rest van de dag was ik behoorlijk gesloopt, maar dat kan ook komen doordat ik pas om half drie op bed lag. Evengoed viel het me tegen die kilometers over de toendra’s van de Veluwe.

Morgen gaat het helemaal niks worden met lopen in het bos. Het gaat stormen. Het KNMI verwacht in het hele land windstoten tot 120 km/u. De internet sites die veel clicks nodig hebben verwachten windstoten tot 140 km/u. 117 km/u komt overeen met windkracht 12. Windstoten van 117 km/u betekent overigens niet dat het windkracht 12 is. Daarvoor moet het tien minuten lang gemiddeld waaien met windsnelheden van 117 km/u. We zullen dus morgen waarschijnlijk met windkracht 10 te maken hebben. Nog steeds uitkijken geblazen, en niet in het bos gaan lopen. Maar op het strand zal het mooi zijn.

In januari 1990, in mijn herinnering de zwaarste storm die ik ooit meemaakte werd het net geen windkracht 12, ondanks windstoten van 150 km/u. In 1944 is er één keer windkracht 12 Beaufort gemeten, dus is het erg zeldzaam.

Ik vroeg mij vroeger altijd af waarom windkracht maar to 12 Beaufort ging, terwijl er in de tropen toch regelmatig windstoten van 300 km/u zijn. Het wereldrecord ligt zelfs boven de 400 km/u. De oorzaak hiervan is gelegen in de vroegere scheepvaart. Windkracht werd afgemeten aan hoe het schip en de zeilen zich gedroegen. Windkracht 6 is de eerste windkracht waarbij niet meer met volle zeilen gevaren kan worden. De zeilen moesten gedeeltelijk gereefd worden. Windkracht 11 is de laatste windkracht waar nog een stormzeil kan worden gevoerd om te proberen aan de storm te ontkomen. Bij windkracht 12 moet een drijfanker uit en kan geen enkel zeil meer gevoerd worden. Voor de scheepvaart is het vanaf windkracht 12 klaar.

Wees gegroet Maria.

Het proces van de Rooms-katholieke heiligverklaring is een mooi proces. Het is eigenlijk hetzelfde als de lintjesregen die we in Nederland kennen, alleen heeft het dan niet de koningin behaagd, maar de Paus. Eerst wordt je voorgedragen bij het bisdom door de mensen die je graag heilig verklaard zouden willen zien. Het Bisdom verdiept zich dan in jouw leven, op dat moment ben je Dienaar Gods. De resultaten daarvan worden naar Rome gestuurd en als je daar niet in de prullenbak belandt krijg je de Eerbiedwaardige status. Als er vervolgens een wonder aan je kan worden toegeschreven, kan de Paus je zalig verklaren. Lukt dat kunstje nog een keer, kun je door de Paus heilig verklaard worden, wat inhoudt dat men aanneemt dat je de weg naar de hemel hebt gevonden, en dat je van daaruit invloed kunt uitoefenen op het aardse bestaan, en dat je daarom aanbeden mag worden. Allen die in de hemel zijn zijn echter heilig, alleen om tot het canon der heiligen toe te treden, moet de Paus je wandelgangen kennen.

Het proces van de heiligverklaring start pas na iemands dood, hij of zij zou immers nog in zonden kunnen vervallen. Over het algemeen moet je 12 jaar dood zijn en mogen er niet de geringste schandalen over je bekend zijn geworden en moeten je wonderen niet zijn ontmaskerd binnen die tijd. Dus David Copperfield heeft een reële kans. Paus Johannes Paulus II, Wojtyła, voor intimi, beviel het maar niks dat er in zijn tijd zo weinig heiligen bijkwamen. Ondanks dat ze al dood waren, werden ze bedreigd met uitsterven. Hij heeft daarom de regels wat versoepeld, en sindsdien loopt het weer storm met de heiligen. Ondanks dat ik het een prachtig ritueel vind, roep ik weinig heiligen aan. Want ik weet wel zeker dat er een aantal oplichters tussen zit. Zoals altijd moeten de heiligen weer onder de afvalligen lijden. Maria is de enige heilige uit het canon die ik ooit vereerde. En nog altijd heb ik diep respect voor haar.