Verkeersveiligheid

Geachte mevrouw Peijs,

Met belangstelling las ik uw advertentie waarin u vraagt om een verkeersveiligheidsspecialist. Naar mijn mening ben ik zeer geschikt voor deze functie.
Als ik verantwoordelijk was voor de verkeersveiligheid zou ik beginnen met het kappen van alle levensgevaarlijke bomen langs B-wegen.

Waarschijnlijk staan die daar om je ervan te overtuigen dat je niet harder moet gaan dan 80 maar aan de andere kant kun je beter met 120 naast een lege weg schuiven dan met 80 tegen een boom botsen.

In afwachting van uw bericht, verblijf ik,

Hoogachtend,

Mack

toeval

Wanneer een seconde na de oerknal de uitdijingssnelheid zelfs maar een honderduizendbiljoenste kleiner was geweest zou het heelal weer zijn ingestort voor het de huidige omvang had bereikt.

Eindelijk aangetoond dat toeval niet bestaat.